Esarps Bygdelags mailutskick

Vi har fått ut det andra informationsbladet om medlemskap, denna gången genom Esarps Bygdelags hemsida, nyhetsbrev och Facebook-grupp. Texten till nyhetsbrevet finns här:
2014-09-26 – Inlägg Esarps Bygdelag (PDF)

Bilagor till nyhetsbrevet (ny information)

Information som fanns med i det fysiska brevutskicket

Bli medlem nu och hjälp fibersatsningen framåt!

Medlemskapet kostar 300 kr per år och fastighet. Nya medlemmar lägger även in en insats till föreningen om 200 kr. För att bli medlem nu, sätt in 500 krEsarps Fibers BankGiro 561-9887 och skriv förnamn, efternamn och telefonnummer i meddelandet. Skriv gärna med fastighetsbeteckning också om det får plats. Medlemskapet gäller självklart även för hela 2015!

Med ett medlemskap i föreningen visar du ditt intresse och engagemang för fiber till Esarpsbygden. Det innebär inte en förbindelse att senare ansluta fiber till fastigheten. Anslutningsavtal tecknas separat.

Varmt välkommen som medlem i Esarps Fiber!

Esarps Fiber ekonomisk förening är startad

Esarps Fiber ekonomisk förening och Esarps Bygdelags Infrastrukturgrupp har tagit initiativ att bygga ett konkurrensutsatt öppet fiberoptiskt bredbandsnät. Vår ambition är att det ska vara ett framtidssäkert, stabilt och öppet fibernät för de boende i Esarpsbygden.

Fiberoptisk teknik medför mycket hög kapacitet och lång livslängd vilket nuvarande internetförbindelser helt eller delvis saknar. Att det är ett öppet fibernät skapar fri konkurrens och utvecklingsmöjlighet av nätet för framtida leverantörer och nya tjänster. Ingen leverantör kan ”låsa in dig” i sin lösning.

Enligt vår projektplan genomför vi nu under hösten 2014 förstudier, kontaktar berörda markägare och presenterar projektet på ett informationsmöte för bygden. Entreprenaden förbereds under våren 2015 och grävning/plöjning räknar vi med ska ske under hösten 2015.