Förstudien är genomförd

Tack vare medlemstillströmningen under hösten kunden förstudien genomföras som planerat med EU-stöd. Förstudierapporten är nu klar och har skickats för tryck.

Inom några dagar kommer inbjudan till informationsmötet den 19 november att läggas ut i brevlådorna och här på webbplatsen. Då kommer vi att gå igenom resultatet från förstudien och förutsättningarna att förlägga fiber till fastigheterna i Esarpsbygden.

Informationsmöte ons 19 november

Tillströmningen av medlemmar till föreningen blev hög efter utskicket i september! Idag är 28 av ca 100 fastigheter medlemmar. Detta visar på ett högt intresse för fiber i bygden, informationsmötet har ju inte ens hållits än! Det stora antalet medlemmar är även mycket positivt då det innebär att vi, tillsammans med lånet från Esarps Bygdelag, har löst så att vi kan ta del av det beviljade EU-bidraget om 30000kr! Förstudien genomförs nu enligt plan.

Förstudien är inne i sitt slutskede, detta efter en stor ideell insats från föreningens arbetsgrupp och efter att ha mottagit det beställda materialet från vår leverantör. Ett dokument som beskriver hur vi får fiber till Esarpsbygden färdigställs nu. Markägarna har bjudits in till samrådsmöte kring fiberprojektet. Syfte med markägarmötet som hålls i början av november är att informera om planerna, lyssna till och samråda kring markägarfrågor.

Informationmötet för bygdens fastighetsägare kring fiberprojektet hålls kvällstid onsdagen den 19 november. Inbjudan kommer dels att skickas eller läggas ut i brevlådorna, dels publiceras här på esarpsfiber.se.

Vi ser fram emot att träffa så många fastighetsägare som möjligt på de planerade mötena.

Informationsmöte Esarps Fiber

Informationsmötet kring fiber till Esarpsbygden är planerat till onsdagen den 19 november på kvällen. Vi kommer att presentera resultatet av förstudien som vi genomför med EU-stöd. Mer information om mötet och agenda kommer i mitten av oktober som ett utskick till berörda fastigheter och medlemmar.

Planera in onsdagen den 19 november på kvällen i kalendern!

Esarps Bygdelags mailutskick

Vi har fått ut det andra informationsbladet om medlemskap, denna gången genom Esarps Bygdelags hemsida, nyhetsbrev och Facebook-grupp. Texten till nyhetsbrevet finns här:
2014-09-26 – Inlägg Esarps Bygdelag (PDF)

Bilagor till nyhetsbrevet (ny information)

Information som fanns med i det fysiska brevutskicket

Bli medlem nu och hjälp fibersatsningen framåt!

Medlemskapet kostar 300 kr per år och fastighet. Nya medlemmar lägger även in en insats till föreningen om 200 kr. För att bli medlem nu, sätt in 500 krEsarps Fibers BankGiro 561-9887 och skriv förnamn, efternamn och telefonnummer i meddelandet. Skriv gärna med fastighetsbeteckning också om det får plats. Medlemskapet gäller självklart även för hela 2015!

Med ett medlemskap i föreningen visar du ditt intresse och engagemang för fiber till Esarpsbygden. Det innebär inte en förbindelse att senare ansluta fiber till fastigheten. Anslutningsavtal tecknas separat.

Varmt välkommen som medlem i Esarps Fiber!

Esarps Fiber ekonomisk förening är startad

Esarps Fiber ekonomisk förening och Esarps Bygdelags Infrastrukturgrupp har tagit initiativ att bygga ett konkurrensutsatt öppet fiberoptiskt bredbandsnät. Vår ambition är att det ska vara ett framtidssäkert, stabilt och öppet fibernät för de boende i Esarpsbygden.

Fiberoptisk teknik medför mycket hög kapacitet och lång livslängd vilket nuvarande internetförbindelser helt eller delvis saknar. Att det är ett öppet fibernät skapar fri konkurrens och utvecklingsmöjlighet av nätet för framtida leverantörer och nya tjänster. Ingen leverantör kan ”låsa in dig” i sin lösning.

Enligt vår projektplan genomför vi nu under hösten 2014 förstudier, kontaktar berörda markägare och presenterar projektet på ett informationsmöte för bygden. Entreprenaden förbereds under våren 2015 och grävning/plöjning räknar vi med ska ske under hösten 2015.