Kategoriarkiv: Medlemsinformation

Angående Enkäten

Hej alla medlemmar!

Arbetsgruppen har tittat på resultatet för den enkät vi skickade ut till er alla den 2 februari.

Knappt häften har valt att svara.

Av svaren kan vi utlästa:

  • en tydlig majoritet som anser att 30.000kr är okej som maximal anslutningsavgift.
  • en tydlig majoritet som anser sig kunna lägga ut med egna pengar den summa vi senare får tillbaka i form av landsbygdsstöd.
  • en tydlig majoritet som anser att vi ska satsa på alternativet ” Ensam tjänsteleverantör, kollektiv anslutning”.

Vi vill göra ett förtydligande kring den egna tillfälliga finansieringen.
Vi i arbetsgruppen har haft kontakt med 4 olika banker under 2015 för att få dem att låna ut pengar till oss i samband med byggnationen av fibernätet. Ingen av bankerna är villiga att låna oss pengar pga att vi i deras ögon inte har någon säkerhet att erbjuda dem.
Vi har då kontaktat kommunen för att förmå den att gå in som säkerhet i projektet, men möts med kall hand och ointresse.
Därför ser vi ingen annan lösning på finansieringsfrågan än att vi själva lägger ut för beloppet tills stödpengarna betalas ut.

Vi vill nu ge er som ännu inte svarat ytterligare en tid fram till den 29/2 att svara.
Tänk på att svaren i denna enkät kommer att ligga till grund för vår inriktning för lång tid framöver, så passa nu på och gör er röst hörd!

Vänliga hälsningar

Arbetsgruppen

Enkät och medlemsinbetalning

 

Hej.

Bifogat finns en enkät till alla er medlemmar samt en påminnelse att betala ny medlemsavgift för 2016.

Enkäten gäller dels inriktning på utbudet och dels den egna finansieringen.

Enkäten kommer även att distribueras till era brevlådor.

Vi är tacksamma om ni kan fylla i enkäten och maila den till fiber@esarpsfiber.se alt lägg den i brevlådan på Albertavägen 77, Lisa Palm, senast den 12 februari.

Tack på förhand

Arbetsgruppen för Esarps Fiber.

Medlemsenkät om finansiering och tjänsteutbud

Bilaga till medlemsenkät, Tjänsteutbud – olika alternativ

medlemsavgift 2016

Julhälsning och uppdatering

Hej alla medlemmar i Esarps Fiberförening!

Vi i arbetsgruppen för fibernät i bygden, vill passa på att önska alla er en god helg, men innan vi gör det så kommer här lite information. Som många av er vet så står och faller vårt projekt med det så kallade ”Landsbygdsstödet”. Detta stöd utgör hela 60 % av projektets totalkostnad. Beskedet om vi får detta stöd har dragit ut på tiden för alla bredbandsföreningar runt om i landet p.g.a. att Länsstyrelsen inväntat riktlinjer och regler från Jordbruksverket. Nu har äntligen dessa regler slagits fast och delgivits Länsstyrelsen denna vecka. I och med att beskedet innehåller en del ändringar i regelverket skjuter Länsstyrelsen upp sitt besked till oss till april nästa år. Under tiden fortsätter vi i arbetsgruppen att jobba vidare med bland annat anslutningsavtal, markägaravtal och tjänsteutbud.

Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Arbetsgruppen Esarps fiberförening

 

 

Extrainkallad föreningsstämma 22 oktober

Det är dags för en mycket viktig extrainkallad föreningsstämma i Esarps Fiber för alla medlemmar i föreningen. I direkt anslutning till föreningsstämman hålls ett kortare anförande från arbetsgruppen kring aktuell status i projektet.

Bakgrunden till den extra föreningsstämman finns på sidan 2 i kallelsen (se nedan). Ett antal viktiga beslut behöver fattas, bland annat två stadgeändringar. Se kallelse och stadgar nedan för mer information. Det krävs att en bred majoritet röstar för förslagen för att vi ska kunna komma vidare i fiberprojektet och kunna få EU-stöd för att få ner kostnaderna till rimliga nivåer.

Varmt välkomna, vi bjuder så klart på fika och kaffe!