Alla inlägg av Richard Strand

Angående beslutet om Landsbygdsstöd.

Beslut om Landsbygdsstöd har kommit.

I onsdags meddelade Länsstyrelsen oss att Esarps fiber tyvärr ej beviljats bidrag i denna första omgång.

Läs mer här: Länsstyrelsens beslut

Nästa beslutstillfälle är satt till den 17 juni.

Efter att vi samtalat med vår handläggare på Länsstyrelsen vill de vara uppriktiga med att konstatera att det ser dåligt ut  även framöver för vår förening.

Problemet är att vi är för få hushåll då man prioriterar ansökningar som gäller många hushåll (ca 200 eller fler).

Hur går vi nu vidare?

Vi i arbetsgruppen har lite olika uppslag men vi behöver också hjälp av er medlemmar med uppslag och idéer för en väg framåt.

Därför ser vi gärna att så många som möjligt kommer till årsstämman den 10 maj på Kornheddingekvarn.

Kallelse till årsstämman kommer  till medlemmarna inom de närmsta dagarna.

Väl mött!

Arbetsgruppen för Esarps fiber

 

Angående Enkäten

Hej alla medlemmar!

Arbetsgruppen har tittat på resultatet för den enkät vi skickade ut till er alla den 2 februari.

Knappt häften har valt att svara.

Av svaren kan vi utlästa:

  • en tydlig majoritet som anser att 30.000kr är okej som maximal anslutningsavgift.
  • en tydlig majoritet som anser sig kunna lägga ut med egna pengar den summa vi senare får tillbaka i form av landsbygdsstöd.
  • en tydlig majoritet som anser att vi ska satsa på alternativet ” Ensam tjänsteleverantör, kollektiv anslutning”.

Vi vill göra ett förtydligande kring den egna tillfälliga finansieringen.
Vi i arbetsgruppen har haft kontakt med 4 olika banker under 2015 för att få dem att låna ut pengar till oss i samband med byggnationen av fibernätet. Ingen av bankerna är villiga att låna oss pengar pga att vi i deras ögon inte har någon säkerhet att erbjuda dem.
Vi har då kontaktat kommunen för att förmå den att gå in som säkerhet i projektet, men möts med kall hand och ointresse.
Därför ser vi ingen annan lösning på finansieringsfrågan än att vi själva lägger ut för beloppet tills stödpengarna betalas ut.

Vi vill nu ge er som ännu inte svarat ytterligare en tid fram till den 29/2 att svara.
Tänk på att svaren i denna enkät kommer att ligga till grund för vår inriktning för lång tid framöver, så passa nu på och gör er röst hörd!

Vänliga hälsningar

Arbetsgruppen