Alla inlägg av Richard Strand

Information från Årsstämman maj 2016

Redogörelse för årsstämman samt informationsmötena på Kornheddingekvarn den 10 maj.

Närvarande var representanter från 22 fastigheter.

Det hela inleds med att vi höll en årsstämma.
Ny ordförande blev Richard Strand, Kassör Lisa Palm, Sekreterare Björn Larsson, Ledamöter Björn Ljungström, Bengt Jönsson.
Styrelsen fick ansvarsfrihet.

Därefter följde en kort historik och uppdatering från Johan och arbetsgruppen om var vi står idag i och med att vi inte fått nått bidrag från länsstyrelsen och varför vi bjudit in Ownit till mötet.
Som nämnts tidigare så är där ett beslutstillfälle till den 15 juni då en ny summa landsbygdsstöd ska fördelas. Sannolikheten för att vi ska få del av dessa pengar är mycket små bedömer vi i arbetsgruppen, då vi är en till antalet hushåll för liten förening.

Dejan från Ownit AB höll sedan en företagspresentation.
Företaget är en sk. tjänsteleverantör dvs. den som fyller vårt fibernät med innehåll. De har idag kunder i Flintevång, Riseberga, Bara, Stehag och Harlösa för att nämna några.
Dejan konstaterade med olika argument och liknelser att fiber är överlägset som bredbandsalternativ idag och även i morgon.

Arbetsgruppen redogjorde för vilka uppslag man jobbar med:

  • ”Tomrörs-spåret” dvs öka våra chanser till landsbygdsstöd genom att följa befintlig sträckning av skånsk energis tomrör ner mot Sturup och haka på fler hushåll så att vi på så sett blir fler till antalet i en ev. ansökan i höst.
  • ”Staffanstorps kommun” dvs genom olika uppslag få kommunen att hjälpa oss vidare.
  • ”Ombildande till Samfällighet” dvs lägga ner vår ekonomiska förening och starta upp en samfällighet. De stora fördelarna är att detta är ett konkret förslag som är realistiskt både i tid men oxå sett i kostnader. Dessutom behövs ingen kontantinsats utan de lån som samfälligheten behöver ta betalas i månadsavgiften per hushåll.

Se bifogad kalkyl.

Mötet fortsatte med en lång diskussion kring vår väg framåt, och där fanns en tydlig konsensus att rikta in arbetsgruppens insatser till att ta fram ett konkret förslag till ombildning till samfällighet.
Dock avvaktar vi ev. positivt beslut om landsbygdsstöd från Länsstyrelsen den 15 juni.

Mötet avslutades med en positiv övertygelse att vi kan hitta än väg fram till vårt mål med fiber i Esarps-bygden:-)!

Samfällighets presentation o kalkyl.

Angående beslutet om Landsbygdsstöd.

Beslut om Landsbygdsstöd har kommit.

I onsdags meddelade Länsstyrelsen oss att Esarps fiber tyvärr ej beviljats bidrag i denna första omgång.

Läs mer här: Länsstyrelsens beslut

Nästa beslutstillfälle är satt till den 17 juni.

Efter att vi samtalat med vår handläggare på Länsstyrelsen vill de vara uppriktiga med att konstatera att det ser dåligt ut  även framöver för vår förening.

Problemet är att vi är för få hushåll då man prioriterar ansökningar som gäller många hushåll (ca 200 eller fler).

Hur går vi nu vidare?

Vi i arbetsgruppen har lite olika uppslag men vi behöver också hjälp av er medlemmar med uppslag och idéer för en väg framåt.

Därför ser vi gärna att så många som möjligt kommer till årsstämman den 10 maj på Kornheddingekvarn.

Kallelse till årsstämman kommer  till medlemmarna inom de närmsta dagarna.

Väl mött!

Arbetsgruppen för Esarps fiber

 

Angående Enkäten

Hej alla medlemmar!

Arbetsgruppen har tittat på resultatet för den enkät vi skickade ut till er alla den 2 februari.

Knappt häften har valt att svara.

Av svaren kan vi utlästa:

  • en tydlig majoritet som anser att 30.000kr är okej som maximal anslutningsavgift.
  • en tydlig majoritet som anser sig kunna lägga ut med egna pengar den summa vi senare får tillbaka i form av landsbygdsstöd.
  • en tydlig majoritet som anser att vi ska satsa på alternativet ” Ensam tjänsteleverantör, kollektiv anslutning”.

Vi vill göra ett förtydligande kring den egna tillfälliga finansieringen.
Vi i arbetsgruppen har haft kontakt med 4 olika banker under 2015 för att få dem att låna ut pengar till oss i samband med byggnationen av fibernätet. Ingen av bankerna är villiga att låna oss pengar pga att vi i deras ögon inte har någon säkerhet att erbjuda dem.
Vi har då kontaktat kommunen för att förmå den att gå in som säkerhet i projektet, men möts med kall hand och ointresse.
Därför ser vi ingen annan lösning på finansieringsfrågan än att vi själva lägger ut för beloppet tills stödpengarna betalas ut.

Vi vill nu ge er som ännu inte svarat ytterligare en tid fram till den 29/2 att svara.
Tänk på att svaren i denna enkät kommer att ligga till grund för vår inriktning för lång tid framöver, så passa nu på och gör er röst hörd!

Vänliga hälsningar

Arbetsgruppen