Alla inlägg av Richard Strand

STORMÖTEN IP-ONLY, PLATS & DATUM

ip-only_tagline_color_pos_rgb  

 

Välkommen till IP-Onlys  informationsmöte nästa vecka! 

Följande inbjudan kommer i allas brevlådor kommande dagar:

Hej!

Du har tidigare mottagit information om vår kampanj för utbyggnad av fiber i ditt område. Vi bjuder nu in till ett informationsmöte för att berätta mer om projektet och vilka vi är.

Även om du inte är intresserad av en fiberanslutning till din fastighet just nu, är du varmt välkommen för att lära mer om framtidens infrastruktur och hur det påverkar dig.

På informationsmötet kommer vi bl.a. att ta upp följande:   

 • Vilka är IP-Only?
 • Vad är fiber?
 • Vad är fördelen med ett öppet och neutralt fibernät?
 • Vad kostar en fiberanslutning?
 • Hur ser tidplanen för projektet ut?
 • Hur går grävningen på allmänna ytor och den egna tomten till?

Informationsmöte – när och var?  

 Stormöte Medborgarhuset i Genarp 31 oktober kl. 18:00 – 20:00

 Öppet hus Esarps Gamla skola 1 November kl. 12:00 – 20:00

 Stormöte Medborgarhuset i Genarp 2 November kl. 18:00 – 20:00

Har du frågor?

Du kan läsa mer om fiber i den broschyr du fick i vårt första brev eller på www.skane.ip-only.se.  Det kommer även att vara gott om tid för att ställa frågor på informationsmötet.

Varmt välkommen!  
Vänliga hälsningar,

byNet – en del av IP-Only tillsammans med Esarps Fiber och Vägsamfälligheten Lyngby  Slätter.

www.skane.ip-only.se

 

 

Uppdatering av IP-ONLY projektet.

Hej!

Som ni säkert sett så har både stora och små skyltar satts upp över hela bygden och intresset är STORT! Så stort att folk långt utanför vårt område vänder sig till oss för information i väntan på stormötena.

Försäljningen av IP-Only abonnemang går enligt projektansvarige på IP-Only Benjamin Nilsson totalt sett mycket bra och är fullt i linje med vad som förväntats!

Två säljare är ute aktivt och söker upp alla på landsbygden och Kyrkheddinge varje vecka, undantaget vårt ursprungliga område där vi inom Esarps fiber ansvarar för information och uppsättning av skyltar.

Situationen i Kyrkheddinge är tyvärr inte lika positiv då till allas överraskning både Telia och Staffanstorps fiber gett sig in i leken. Att konkurrera om ett 100-tal hushåll mot två andra aktörer är minst sagt svårt.

Informationsmöte och öppethus kommer att hållas vecka 44 av IP-Only. Exakt tid och plats ska IP-Only återkomma med snart.

Totalt har 82st hushåll den 21/10 beställt fiber varav 30st är från vårt område.

Siffran är egentligen högre då vissa hushåll som t.ex. de som bor på en adress med bindestreck som Esarpsvägen XXX-XX inte gått att läsa in i IP-Onlys databas, vilket gör att man inte kan lägga en beställning via deras hemsida. Felsökning pågår och har högsta prioritet.

MEN DET GÅR ALLDELES UTMÄRKT ATT FYLLA I EN ANSÖKAN OCH LÄMNA DEN TILL VALFRI PERSON I ARBETSGRUPPEN SÅ LOVAR VI ATT DEN BLIR REGGAD;-)!

Ha en underbar helg!

 

Infobrev oktober 2016 – Breaking News!

Infobrev från Esarps fiber oktober 2016.

Esarps fiber har den 29 sep 2016 ingått ett samarbete med företaget IP-Only.

ip-only_tagline_color_pos_rgb

Vem är IP-Only, och vad går deras projekt ut på?

IP-Only är ett stort nationellt företag som funnits i branschen sedan 1999.

De har lång erfarenhet från att genomföra fiberprojekt i landsbygd över hela Sverige.

Projektet som IP-Only vill genomföra med oss går ut på följande:

 • IP-Only bygger, driftsätter och äger fibernätet.
 • Varje hushåll betalar 19.900kr inklusive moms i anslutningsavgift.
 • I priset ingår installation in i huset.
 • IP- Only erbjuder uppkopplade hushåll ett brett utbud via sin portal där det står fritt att välja mellan leverantör, hastighet, telefoni och TV. Se www.skane.ip-only.se.
 • Projektets område i stort är mellan Lunnarp i norr och Sturup i söder, mellan Kyrkheddinge i öster och Häckeberga i väst.
 • Totalt 1000 hushåll kommer erbjudas fiber i detta område.
 • Minst 720 hushåll måste tacka ja till erbjudandet för att projektet skall genomföras.

Vi i styrelsen har ingått en avsiktsförklaring med IP-Only där vi pausar alla övriga projekt med att skaffa fibernät och istället fullt ut stöttar IP-Onlys projekt i 6 månader fram till 2017-03-31.

Vi anser att IP- Only är det bästa förslaget som finns om vi vill ha ett optiskt fibernät inom en rimlig framtid.

Samfällighet ÄR fullt genomförbart men kräver mycket mer arbete av oss i arbetsgrupp och styrelse både under projekttiden, men även i alla år framöver.

Vi anser att det är en stor fördel för oss alla om IP-Only bygger och driver detta nät.

 

Bakgrund till beslutet:

Föreningens förhoppningar och förutsättning var att vi fick landsbygdsstöd av länsstyrelsen.

Dessa förhoppningar grusades grundligt – som ni vet – i april i år.

Med det regelverk som kommit på plats i kombination med alldeles för lite pengar att fördela var vår förening chanslös.

På årsstämman i maj la arbetsgruppen fram ett nytt förslag om att ombilda oss till samfällighet.

Stämman röstade enhälligt för detta förslag.

I augusti hände många saker samtidigt.

Dels hade arbetsgruppen bjudit in Harlösa fiber för att ge oss nyttig information om hur det är att bilda en fiber- samfällighet. Mötet var mycket givande.

Dels blev vi kontaktade av IP-Only som sedermera kom och genomförde en presentation av sitt bredbandsprojekt.

IP-Onlys förslag imponerade på arbetsgruppen.

Under denna period kom det också önskemål från en medlem om att kontakta Staffanstorspfiber igen, då medlemmen uppfattat det som att Staffanstorpsfiber stod i startgroparna med att fibrera i vårt område.

Efter ett långt samtal med ansvarig på Staffanstorpsfiber i september kunde vi konstaterar att där inte finns några som helst konkreta planer på att ge oss ett fibernät i vårt område.

Huvudorsaken är att också de måste ha landsbygdsstöd vilket de inte fått.

Och de slog också fast mycket tydligt att de inte genomför något projekt utan att det är ekonomiskt försvarbart. De anser sig inte heller ha någon kommunal skyldighet att ge oss ett fibernät.

Ställd mot detta stod vi inför följande val:

 • Fullfölja vår ambition att bilda samfällighet.
 • Pausa samfällighets-projektet och satsa på IP-Onlys förslag.
 • Avvakta och söka landsbygdsstöd på nytt.
 • Vänta in Staffanstorpsfiber.

Styrelsen tog den 15 september ett enhälligt beslut att inleda samarbete med IP-Only.

För kännedom så har Telia meddelat alla boende i Häckeberga att de stänger ner telenätet i deras område 11 november, Häckeberga ligger endast 9 km från Esarp.

Alla medlemmar kommer inom kort att få informationsbrev och beställningsblankett från IP-Only.

Esarps fiber uppmanar alla att snarast beställa fiberanslutning från IP-Only.

Vänliga hälsningar!

 

Styrelsen samt arbetsgruppen i Esarps fiberförening

 

Sommarinfo!

Igår höll arbetsgruppen sitt första möte sen årsstämman.

Först vill vi passa på o tacka Erik för att vi fick hålla stämman på hans fina Kornheddingekvarn !!

Precis som vi förutspått så tilldelades vår förening inga landsbygdsstöds-pengar i 2:a omgången den 17 juni. Alltihop gick till Sjöbo Kraft.

Stämman gav oss i arbetsgruppen tydligt mandat att verka för att vi bildar samfällighet och det arbete har i och med möte igår kommit en bit på vägen.

Mycket information måste inhämtas och frågor besvaras.

Vi planerar därför för olika möten i augusti och september.

Mer information följer!

Njut av solen när denna väl vågar visar sig!

Arbetsgruppen genom Richard Strand

 

Information från Årsstämman maj 2016

Redogörelse för årsstämman samt informationsmötena på Kornheddingekvarn den 10 maj.

Närvarande var representanter från 22 fastigheter.

Det hela inleds med att vi höll en årsstämma.
Ny ordförande blev Richard Strand, Kassör Lisa Palm, Sekreterare Björn Larsson, Ledamöter Björn Ljungström, Bengt Jönsson.
Styrelsen fick ansvarsfrihet.

Därefter följde en kort historik och uppdatering från Johan och arbetsgruppen om var vi står idag i och med att vi inte fått nått bidrag från länsstyrelsen och varför vi bjudit in Ownit till mötet.
Som nämnts tidigare så är där ett beslutstillfälle till den 15 juni då en ny summa landsbygdsstöd ska fördelas. Sannolikheten för att vi ska få del av dessa pengar är mycket små bedömer vi i arbetsgruppen, då vi är en till antalet hushåll för liten förening.

Dejan från Ownit AB höll sedan en företagspresentation.
Företaget är en sk. tjänsteleverantör dvs. den som fyller vårt fibernät med innehåll. De har idag kunder i Flintevång, Riseberga, Bara, Stehag och Harlösa för att nämna några.
Dejan konstaterade med olika argument och liknelser att fiber är överlägset som bredbandsalternativ idag och även i morgon.

Arbetsgruppen redogjorde för vilka uppslag man jobbar med:

 • ”Tomrörs-spåret” dvs öka våra chanser till landsbygdsstöd genom att följa befintlig sträckning av skånsk energis tomrör ner mot Sturup och haka på fler hushåll så att vi på så sett blir fler till antalet i en ev. ansökan i höst.
 • ”Staffanstorps kommun” dvs genom olika uppslag få kommunen att hjälpa oss vidare.
 • ”Ombildande till Samfällighet” dvs lägga ner vår ekonomiska förening och starta upp en samfällighet. De stora fördelarna är att detta är ett konkret förslag som är realistiskt både i tid men oxå sett i kostnader. Dessutom behövs ingen kontantinsats utan de lån som samfälligheten behöver ta betalas i månadsavgiften per hushåll.

Se bifogad kalkyl.

Mötet fortsatte med en lång diskussion kring vår väg framåt, och där fanns en tydlig konsensus att rikta in arbetsgruppens insatser till att ta fram ett konkret förslag till ombildning till samfällighet.
Dock avvaktar vi ev. positivt beslut om landsbygdsstöd från Länsstyrelsen den 15 juni.

Mötet avslutades med en positiv övertygelse att vi kan hitta än väg fram till vårt mål med fiber i Esarps-bygden:-)!

Samfällighets presentation o kalkyl.

Angående beslutet om Landsbygdsstöd.

Beslut om Landsbygdsstöd har kommit.

I onsdags meddelade Länsstyrelsen oss att Esarps fiber tyvärr ej beviljats bidrag i denna första omgång.

Läs mer här: Länsstyrelsens beslut

Nästa beslutstillfälle är satt till den 17 juni.

Efter att vi samtalat med vår handläggare på Länsstyrelsen vill de vara uppriktiga med att konstatera att det ser dåligt ut  även framöver för vår förening.

Problemet är att vi är för få hushåll då man prioriterar ansökningar som gäller många hushåll (ca 200 eller fler).

Hur går vi nu vidare?

Vi i arbetsgruppen har lite olika uppslag men vi behöver också hjälp av er medlemmar med uppslag och idéer för en väg framåt.

Därför ser vi gärna att så många som möjligt kommer till årsstämman den 10 maj på Kornheddingekvarn.

Kallelse till årsstämman kommer  till medlemmarna inom de närmsta dagarna.

Väl mött!

Arbetsgruppen för Esarps fiber