Tryckning var god vänta!

I stort sett så har absolut ingenting hänt i vårt område denna vecka. Istället har grävlaget varit i och omkring S.Sandby!?

De återstående totalt 8 tryckningar som ska genomföras kommer göras nu på måndag. När väl dessa är gjorda och ”dukterna” dvs slangarna är ihop skarvade så ska man börja blåsa in fiber. Naturligtvis inte utan undantag, man ska påbörja delsträckor. Man är fortfarande inte helt överens om hur man får lägga tomrören uppe vid Bonderup där Länsstyrelsen vill skydda nått fornminne. Dialog pågår med myndigheten.

Iponly har under hösten skyllt förseningarna delvis på att deras underleverantör saknar resurser. Detta tillbakavisa fullständigt genom våra kontakter. Man hade kunnat sätta in 20 maskiner till om de bara vill enligt vår källa… Varför gör Iponly då inte det? Vi kan bara spekulera…

Som många kanske har noterat så är numera Iponly med i nationell TV nästan varje vecka. Över 160st anmälningar ligger på ARNs bord. Och i princip allt handlar om leveranstider som aldrig hålls.

En intressant och minst sagt märklig omständighet kring detta är de hushåll som bor i Grevie/ Önsvala som tecknat sig för Iponly. Dessa hushåll skall alltså – precis som oss -få sin fiber från noden uppe i Alberta. I Grevie/ Önsvala råder i princip krig mellan Iponly och Staffanstorps fiber om det mesta. Staffanstorps fiber gick i våras ut till alla som tecknat sig för Iponly och erbjöd dessa fiber från SF när väl 24 månader passerat och kontrakten löper ut under denna höst.

Nu har minst en abonnent i Grevie prövat att annullera sitt avtal med Iponly denna vecka. Svaret de fick av Iponlys kundtjänst var att de inte kan lösas från sitt avtal utan att betala 6.900kr!!!

Hur är detta möjligt när Iponly inte levererat enligt avtal inom 24 månader? Enligt Iponly går det inte att backa ur utan avgift på 6.900kr när väl byggbeslut är taget i området!

Sista ordet är nog inte sagt i detta ämne…

 

 

Det tar sig.

Så här lite mer än en vecka sen senaste nyhetsbrevet har det faktiskt hänt en del intressanta saker:

  • Sträckan mellan Bonderup o Alberta är i stort sett klar. En styrborrning under en gård vid Alberta mosse kommer genomföras inom kort. Två skåp ska placeras ut i dagarna. MEN naturligtvis är där minst ett aber… Uppe i Bonderup där allt skulle vara klart sen länge har man hittat mark med fornlämningsskydd. Och då måste man ha tillstånd av Länsstyrelsen för att gräva där. Och innan detta är klart kan man naturligtvis inte färdigställa stamledningen till Alberta och blåsa fram fiber, suck…
  • Man har grävt ner tomrör längs Ättarpsvägen från Lilla Ättarp i öster och hela vägen fram till Lunnarpsvägen.
  • Man har även grävt sig runt Alberta mosse vid Lunnarpsvägen.

Det händer saker varje dag nu, och det mest intressanta just nu är ju naturligvis när Länsstyrelsen ger klartecken uppe i Bonderup!

Framåt, men i sakta mak.

Så kan vi idag konstatera att huvudledningen mellan Bonderup o Alberta fortfarande inte är klar och driftsatt.

Ip-only hade fått garantier från Eltel att detta skulle vara klart OCH driftsatt i oktober månad, och så sent som den 17 oktober var beskedet att man var i fas med denna etapp.

Men så är inte fallet. På bifogad bild har vi markerat med rött var de förlagt tomrör sedan de började gräva i september. Överallt sticker tomrör upp i luften som först måste skarvas ihop och grävas ner innan man kan blåsa fibern från Bonderup. Grävmaskiner står idag i korsningen Alberta pileväg/ Lunnarpsvägen. Och hur mycket av sträckan därifrån ner till S.Vallbyvägen som sedan innan är klar vet vi inte, men troligtvis en bit iallafall.

Det positiva är trots allt att de är här och att de gräver och att det ändå går framåt.

Men varför dessa ständiga förseningar uppstår och varför nya löften ställs, för att i veckan efter brytas, vet vi inte.

En stark känsla som vi fått är att de helt enkelt saknas resurser.

Nått märklig är det. Ta som ex. hur de jobbade förra veckan: De börjar uppe i Alberta på måndagen, och på onsdagen har de kommit ca 900m ner mot mossen och svängt och stannat innan en gård. Sen försvinner maskinerna och allt jobb upphör torsdag och fredag. Och nu dök de upp igen i måndags och fortsatte gräva.

 

Det börjar hända saker i bygden!

Idag har Eltel börjat förlägga tomrören mellan Alberta och ner till Alberta Mosse.

Vidare ser man markeringar i gräskanter och på och omkring vägar på flera ställen runt Lunnarpsvägen kring Alberta Mosse.

Iponly/ Eltel har lovat att senast onsdag nästa vecka vara färdiggrävd mellan noden i Alberta och kopplingen i Bonderup. Av vad man kan se idag så finns där en rimlig sanning i detta påstående.

Ovan foto är tagit på Albertavägen. Man skymtar mossen och Lunnarpsvägen.

Ovan foto visar svängen i Alberta.

En uppdatering

För er som anmält er till IPonlys nyhetsbrev så ha vi så sent som igår fått ett nytt mail.

Gemensamt för de två senaste mejlen de skickat ut har varit att det nu är på gång med fiber till oss i och omkring Esarp. Nu senast garanterar man att man ska driftsätta noden i Alberta i denna månad.

I delvis kontrast till detta ställs dels deras projektledares uttalande samt verkligheten. Löften med tidsramar m.m. har regelbundet brutits och ändrats, från sommars första löfte om byggstart den 6 aug till löftet om att vara färdiggrävd mellan Alberta o Lunnarp, som  skulle vara färdigt igår.

Verkligheten just nu är den att IPonlys grabbar spenderade knappt två veckor med att drar fram stamledning och tomrör till de drygt 6-7 hushåll som finns längs S.Valbyvägen, samt att man oxå tryckborrat sig under Lunnarpsvägen. Så sträckan från Bonderup ner till S. Valbyvägen är helt klar av vad vi kan förstå (med tomrör alltså).

Man vill helt enkelt gräva färdigt helt och hållet i det område man är i innan man flyttar grävmaskiner etc. till nästa område.

Senaste beskedet är att man nu fått några nya  tillstånd uppe vid Bonderup av TRV som gör att man väljer att gräva där innan man fortsätter mot noden i Alberta. De har drygt 2 km kvar att gräva innan de når Alberta, vilket de lovar ska vara klart i oktober.

Etapp 2 – dvs sträckan från Alberta och vidare via Mossen till Esarp -påbörjas w.46.

Det går trots allt på rätt håll, men det går trögt. IP onlys försöker få underleverantören att sätta till mer resurser, men den påstår att de inte har mer resurser att sätta in…

 

Komma till skott?

I vårt senaste infobrev från den 1 sep kunde vi berätta att Iponlys underleverantör Eltel lovat att gräva färdigt sträckan mellan Bonderup och den blivande centralen/noden i Alberta senast 14sep.

Dessutom skickade Iponly ut ett eget infomail där man förklarade att vi i vårt område skulle få fiber i sep/ okt.

Så här 4 veckor senare har ingenting hänt, man har inte ens grävt 2 mm nånstans.

Varför – kan man ju undra – har inget skett?

Denna gången skyller Eltel på att Skånska Energi inte har satt ut var de har sina ledningar i tid. Eltel vägrar starta nån grävning innan alla el och teleledningar är utmarkerade av ansvariga bolag, vilket i och för sig är korrekt.

Så här står vi nu, fortfarande helt stilla en bra bit in på hösten.

Senaste löftet från Iponly/ Eltel idag gör gällande att utmarkeringen har påbörjats och ska vara klar i denna vecka, OCH att Eltel ska börja gräva på tisdag.

Med detta kan vi slå fast att nått fiber kommer ingen få i september.

Varför allt hela tiden hakar upp sig och fördröjs är något som vi i Esarps fibers styrelse börjar bli frustrerade över, detta är inte okej, nu får det börja hända något omgående!

Edit 28/9: Där är nu utsatt markeringspinnar längs Lunnarpsvägen vid Alberta Mosse, och Ättarpsvägen.

Kallelse till extra årsstämma.

Varmt välkomna till Lisa Palm o Bengt Jartsjös gård i Alberta för extra årsstämma Tisdagen den 9 oktober 18.30.

Agenda:

Godkännande för avvecklingen av Esarps fiberförening.

Eftersom mötet endast har en punkt som ska avhandlas lär det gå snabbt. Likväl är det bra med uppslutning av många skäl, tex att Bolagsverket kräver att ett minimum av 5 medlemmar att närvara på denna stämma, annars godkänner de inte avvecklingen.

Så varmt välkomna.

Infobrev sep 2018.

I senaste nyhetsbrevet från  den 7 juli gav Iponly besked om grävstart 6 aug.

Så har inte skett.

Underleverantören Eltel har valt att färdigställa en enligt dem kritisk sträcka i S.Sandby istället.

I denna veckan har Eltel  äntligen börjat markera ut med pinnar den schaktsträcka man ska färdigställa mellan Lunnarp o Alberta.

Denna schaktning ska vara klart senast den 15 sep.

Det som också ska vara klart den 15 sep är en fullständig tidsplan på när samtliga ca 900 fastigheter i vårt område ska vara inkopplade.

Hela området ska vara klart i mars nästa år.

Vi i och omkring Esarp får inkopplat september/oktober.

 

Vi i arbetsgrupp och styrelse har lagt och lägger fortfarande mycket tid på att hjälpa Iponly framåt med projektet men framförallt försöker vi hålla er alla uppdaterade så mycket som möjligt.

Därför är det lite tråkigt att andra forum i bygden numera också ringer Iponly och sprider ut information.

Vi har visserligen tagit beslut om att avveckla föreningen, men vi är fortfarande igång och gör vårt bästa.

Förhoppningsvis har vi en klarare bild av läget efter den 15 september och återkommer då i samband med kallelse till den extra årsstämma som kommer hållas tisdagen den 9 oktober.

Äntligen!

Efter månaders väntan på tillstånd av markägare och Trafikverket är vi nu en bra bit på väg mot fiber för alla i och kring Esarp!

Måndagen den 6 augusti påbörjar Iponly grävningarbetet i vårt område igen.

Först och främst gräver man färdigt mellan Lunnarp och Alberta. På så sätt kan de få fram fiberkabeln till huvudnoden i Alberta.

Sen fortsätter de omgående ner till Esarps by via Lunnarpsvägen.

Med de tillstånd man har i dagsläget kan man alltså börja ”tända upp” (leverera internet) hushåll i både Alberta och Esarp i början av september!

När det gäller resten av vårt område så var där sist vi hörde efter -för några veckor sen – endast ett enda markavtal kvar att få igenom. Nya tillstånd från Trafikverket kommer in löpande.